Kwartaaljournaal augustus 2016

Door SOS op za, 20/08/2016 - 13:00

Kwartaaljournaal.

Op het moment van dit schrijven staat de zomervakantie weer te beginnen. Dit weekend barst het los en dat betekent volle veerboten van Doeksen. We zullen het ook merken aan de drukte op de wegen en fietspaden. Maar voor een gezonde economie van ons eiland moeten we met z'n allen wat over hebben, zullen we maar denken.

Oerol ligt al een maand achter ons. Ook dan is het altijd druk. De Oerolgangers verplaatsen zich bijna allemaal per fiets. Ze hebben dit jaar gunstig weer gehad met sporadisch een regenbuitje. En ieder jaar worden weer meer toegangskaarten verkocht. Het Oerol-publiek is altijd rustig en excessen komen er bijna niet voor. Dat is wel eens anders tijdens de bouwvakvakantie. 

De SintJan-draverij die traditioneel op 25 juni in de dorpsstraat van Midsland wordt gehouden, werd dit jaar uitgesteld naar 6 juli wegens een sterfgeval. Waren het vroeger de boeren op hun eigen karrepaard die streden om de hoogste eer, dit jaar werden de eerste vier plaatsen ingenomen door dames. 

Hieronder het overzicht van de activiteiten van bestuursleden van SOS afgelopen maanden.

Op 24 maart waren we aanwezig bij een BeheersOverlegGroep-vergadering op het gemeentehuis.

Op 29 maart zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Op de agenda stond het aanbrengen van enkele wijzigingen in de Algemene PolitieVerordening. Voor het overige betrof het alleen hamerstukken.

Op 30 maart konden we in het gebouw ET10 meepraten over de toekomst van het zwembad 'de Dôbe'. Het huidige contract loopt af per 1 januari 2017 waarna sluiting dreigt.

Op 5 april zijn we aanwezig bij een raadscommissie-vergadering. De voorgenomen uitbreiding van fietsenverhuur Zeelen aan de W.B.-kade te West-Terschelling kan geen genade vinden bij de politieke partijen. Wel wordt het terras gelegaliseerd van de Cranberryschuur aan de badweg naar Paal Acht. Het herstelplan van de manege te Hoorn komt ter tafel. De eigenaar wil in een nabij gelegen weiland 20 recreatiewoningen bouwen en de huidige manege slopen. Dit plan vindt echter geen genade bij de politiek. Vervolgens beslist te raad om € 20.000,- uit te geven aan de viering van de Brand van 1666 in augustus van dit jaar. En voor de aanleg van een golfbaan wordt € 50.000,- uitgetrokken. SOS spreekt over dit onderwerp in.

Op 19 april bekijken we de bouwtekeningen van de uitbreiding van museum 't Behouden Huys. Door aankoop van het naastgelegen pand kan het museum een behoorlijke uitbreiding ondergaan.

Op 26 april zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. De plannen van de eigenaar van de manege te Hoorn gaan niet door. De raad beslist dat hij er maar voor moet zorgen dat de manege weer levensvatbaar wordt. En de raad beslist positief over de subsidieaanvraag voor een golfbaan in het bos bij West. Tussen het zwembad en de badweg naar Paal Acht zou een negen-holes natuurbaan worden aangelegd.

Op 2 mei vindt een raadscommissie-vergadering plaats. De Jaarrekening 2015 wordt besproken. Dat jaar werd afgesloten met een kleine twee ton winst. De vergadering wordt de volgende avond voortgezet en wordt de Toekomstvisie 2025 (TS-25) behandeld.

Op 6 mei komt het algemeen bestuur van SOS voor vergadering bijeen. 

En op 17 mei neemt het algemeen bestuur van SOS een kijkje in de Zelfpluktuin te Hoorn en wordt rondgeleid door de eigenaar. Het gaat om hun bouwplan.

Op 24 mei vindt een raadsvergadering plaats. De Toekomstvisie TS-25 wordt aangenomen. Rederij Waddentransport dreigt zijn ligplaats in de haven van Harlingen te verliezen. De raad wil via een motie deze rederij voor Terschelling en Vlieland echter trachten te behouden.

Op 31 mei zijn we aanwezig bij een raadscommissie-vergadering. Aan de orde komt de uitbreiding van Huifkarbedrijf Terpstra in Hoorn. En de bouw van een zomerhuis te West aan Zee wordt besproken omdat dit niet in overeenstemming is met de eisen van de welstand.

Op 7 juni zijn we aanwezig bij een raadscommsiie-vergadering. De Kadernota 2016 wordt besproken en de Hema in de Torenstraat te West mag uitbreiden van de raad.

Op 21 juni vindt een raadsvergadering plaats. Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn mag uitbreiden. En de raad heeft ook geen problemen met de nieuwbouw van zomerhuis nr. 185 te West aan Zee.

Op 23 juni hebben we informeel overleg over de aanleg van een golfbaan in de bossen van West met de stichting. Een aantal punten wordt duidelijk gemaakt. 

Op 28 juni zijn we op het gemeentehuis aanwezig om het kwelderherstel met de klankbordgroep te bespreken. 

En op 30 juni zijn we in de ET-10 waar een publieksavond wordt belegd over de aanleg van de golfbaan. Deze zal in het bosgebied komen vanaf het zwembad tot aan de Badweg van Paal Acht. Met de aanleg van een negen-holes golfbaan is een investering van 2,2, miljoen euro gemoeid.

Op 11 juli zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Op de agenda staat o.a. de Kadernota 2016. Diverse onderwerpen komen hierbij aan de orde, waaronder het zwembad waarvan sluiting dreigt aan het einde van dit jaar, de haven die ons misschien in de toekomst een boel geld gaat kosten, de bebouwing op het festivalterrein van Oerol, verkoop van het terrein van de voormalige dancing 'Dellewal", etc. Verder verleende de raad een aanvullend krediet van € 195.000,- voor de verbouw van museum 't Behouden Huys te West-Terschelling. Hierna gaat de raad op zomerreces.

Op 15 juli zijn we aanwezig bij de onthulling van het 'Brandlaag-monument' voor de ingang van het Behouden Huys, en van de tentoonstelling '1666'. Een mooie publiekstrekker.

Secretaris Jaap Smit.

Bron: Miedbringer jaargang 55, augustus 2016, 1608-196, pag. 21 - 22.