Netjournaal Miedbringer april 2016

Door SOS op vr, 29/04/2016 - 14:29
Terschelling. Zeereep paal 20. Foto Piet Zumkehr

Terschelling; zeereep paal 20. Foto Piet Zumkehr

Netjournaal

De winter ligt weer achter ons. We hebben geen al te strenge winter gehad en de schaatsen hoefden op ons eiland niet uit het vet, want gevroren heeft het nauwelijks. Wel staat er veel water, want geregend heeft het meer dan genoeg. Het is nu half maart en als ik ‘s morgens de hond uitlaat, hoor ik de vogels in het bos uitbundig zingen, omdat ze ook voelen dat het voorjaar nabij is.
Waar hebben we ons afgelopen winter mee beziggehouden? Het strand werd geheel van plastic afval en vuilnis ontdaan door de Milieujutter(s). De particuliere zeehondenopvang van Hessel Wiegman werd gesloten en met veel machtsvertoon werden tien stuks zeehond afgevoerd. Maar ondertussen is er weer een nieuwe (tijdelijke) vergunning verleend. Dus kan Hessel weer doorgaan met zieke zeehonden op te vangen en te verzorgen. En de Terschelling Energie Coöperatie is opgericht. Het doel is om de energievoorzienig op ons eiland te verduurzamen. Elders in deze Miedbringer leest u meer daarover.
Dus beste lezer, u merkt het al, we zitten hier niet stil en initiatieven genoeg. Hieronder datgene waar dit stukje voor bedoeld is: een overzicht van SOS-bestuursactiviteiten.

Op 24 november zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Hier horen we dat de bouw van de nieuwe campus definitief doorgaat en gereed moet zijn op 1 september 2017. De HEMA in de Torenstraat te West mag uitbreiden. En er wordt een herstelbesluit genomen over ‘Kamperen bij de Boer’;
Op 1 december vindt een raadscommissievergadering plaats. De aanmeerinrichting van de veerboot komt o.a. ter sprake. We beschikken slechts over één autobrug en mocht deze stuk gaan, dan houdt het autoverkeer van en naar Terschelling gewoon op omdat er geen reservebrug is. Ook probeert het college met de burgers tot een oordeel te komen hoe ons eiland er in het jaar 2025 uit zou moeten zien, TS25. De belangstelling hiervoor vanuit onze samenleving is echter gering;
Op 7 december praten we in het gemeentehuis over kweldervorming van de Ans, de Keag en het Sehael. Dit zijn buitendijks gelegen kwelders, maar ze zijn nu bijna geheel weggespoeld. Met hulp van Oerol (Sense of Place) wil men weer komen tot kwelderherstel;
Op 8 december worden we in de ET-10 te Midsland-Noord bijgepraat over het Beheerplan in het kader van Natura 2000. Zouden er eerst diverse beheerplannen moeten komen voor de Noordzeekustzone, de Waddenzee, de Grijze Duinen, etc., nu wil men komen tot één Beheerplan voor het gehele eiland;
Op 15 december vindt in het gemeentehuis een bijeenkomst plaats, het zogenoemde “Het er oer Habbe”. Op de agenda staat de uitbreiding van Bar Onder de Pannen te Midsland. En Staatsbosbeheer is voornemens ca. 3 hectare bos te Hoorn te bestemmen voor natuurbegraven;
Op 17 december zijn we wederom aanwezig in het gemeentehuis en ditmaal gaat het over herstel van de elzensingels op ons eiland. De nog bestaande elzensingels zijn dringend aan onderhoud toe of moeten worden hersteld. Het gaat in totaal om 56 km. Het blijkt lastig om iedere eigenaar van de percelen te vinden en op de hoogte te brengen van de plannen;
Op 22 december vindt de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. Van deze vergadering valt weinig bijzonders te vermelden. Vermeldenswaard is nog dat dit jaar geen Lutine-prijs is toegekend.

Begin januari wordt de raadscommissievergadering overgeslagen;

Op 26 januari zijn we aanwezig bij de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar.  Veel staat er niet op de agenda, maar er wordt o.a. een commissie benoemd om de raad van advies te dienen over de eventuele gaswinning door Tulip Oil op ons eiland;
Op 27 januari komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen;
Op 2 februari zijn wij aanwezig bij de presentatie van een toekomstvisie van de Terschellinger Campinghouders Vereniging (TCV);
Op 9 februari vindt een raadscommissievergadering plaats. Aan de orde komt de uitbreiding van Paviljoen ‘De Walvis’ op het Groene Strand. Er worden door de Raad ook veel vragen gesteld over het zwembad. Als het huidige contract niet wordt verlengd, dreigt sluiting op 1 januari 2017;
Op 12 februari komt het algemeen bestuur van SOS bij elkaar in de Koffiemolen te Formerum. We krijgen o.a. informatie over de plannen met het Seinhuisje op het Kaapsduin te West;    
Op 17 februari nemen we kennis van Rijkswaterstaat hoe het gesteld is met onze veiligheid als het erg hoog water wordt, bijvoorbeeld tijdens een superstorm die eens in de 2000 jaar zou kunnen voorkomen. We hebben het dan over de z.g. ‘Dijkring’ voor de veiligheid van de bewoonde delen van ons eiland;
Op 23 februari vindt een raadsvergadering plaats. Er wordt een beslissing genomen over (strand)paviljoen ‘De Walvis’. Ze mogen gaan uitbreiden tot 800 m² vloeroppervlak, terwijl de overige strandpaviljoens zelfs tot 1000 m² zouden mogen gaan;
Op 1 maart zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. De APV  (Algemene Politie Verordening) behoeft op sommige punten aanpassing. Ook komt de bouw van de bedrijfsloods op het voormalige B&Y-terrein ter sprake. Ook nu blijkt dat zowel het College als de Raad niet gelukkig zijn met de procedure zoals die tot op heden is gevolgd. Maar het vigerende Bestemmingsplan uit het jaar 1986 (!) is leidend en kan in dit stadium niet meer teruggedraaid worden;
Op 8 maart zijn we in Kinnum bij de presentatie van het project Polderpracht van Vogelbescherming Nederland. We zijn getuige van de première van een documentaire over drie eilander natuurboeren op de televisie;
Op 15 maart zijn we weer aanwezig op het gemeentehuis bij het “Et er oer habbe/Et er over hewwe”. Als eerste komt het terrein Westerkeyn aan de orde, bij velen beter bekend als het jaarlijkse Oerolterrein. De eigenaar mag er een hotel bouwen met een capaciteit voor ca. 90 gasten. Hij wil echter liever 16 zomerwoningen bouwen op dezelfde plek. Ten tweede komt het plan van een veehouder aan de orde om te gaan composteren in de polder ten zuiden van het dorp Lies. 

Beste mensen, ik ben er weer doorheen. Dat de lente echt in aantocht is bewijst de vondst van het eerste kievitsei op 15 maart nabij de Landerummer eendenkooi. Ik hoop met u dat we mogen genieten van een fraaie lente, gevolgd door een mooie zomer.

Secretaris Jaap Smit

De Miedbringer, april 2016, jaargang 55, 1604-195, pag. 28 - 31